Majid Moshiri

Recently added

دنیا
5.4

دنیا

Dec. 07, 2002

دنیا

فیلم دنیا 2002 داستان حاج عنایت، مرد شصت ساله ثرومتمندیست که قصد فروش خانه بزرگ و قدیمی اش را دارد اما با مقاومت همسرش روبرو می شود و…