Matthew Knight

Recently added

کینه 2
5

کینه 2

Oct. 12, 2006

کینه 2

فیلم کینه 2 The Grudge 2 2006 سارا میشل گلار در فیلم نخست این مجموعه نقش یک مدد کار آمریکایی به اسم کارن دیویس را بازی می کرد که در توکیوی ژاپن ...
کینه 3
4.6

کینه 3

May. 12, 2009

کینه 3

فیلم کینه 3 The Grudge 3 2009 یک زن جوان ژاپنی که کلید متوقف کردن روح شیطانی کایاکو را در دست دارد، از قسمت دوم به آپارتمان جن زده شیکاگو سفر می ...