Nat Wolff

Recently added

تیم کشتار
6

تیم کشتار

Oct. 17, 2019

تیم کشتار

فیلم تیم کشتار The Kill Team 2019 یک سرباز جوان آمریکایی در افغانستان از رفتار فرمانده خود ناراحت است و با یک معضل اخلاقی روبرو است.
همیشه وفادار
6.1

همیشه وفادار

Oct. 04, 2019

همیشه وفادار

فیلم همیشه وفادار Semper Fi 2019 یک افسر پلیس که در رزرو سپاه تفنگداران دریایی خدمت می کند ، هنگام کمک به برادرش در زندان با یک معضل اخلاقی روبرو ...