Pavel Ustinov

جدیدا اضافه شده

اسپوتیک
6.4
2020

اسپوتیک

فیلم اسپوتیک Sputnik 2020 در یک حادثه برای یک سفینه فضایی تنها یک نفر جان سالم به در میبرد و به زمین باز میگردد، اما بزودی مشخص میشود که موجود ...