Pyotr Fyodorov

Recently added

اسپوتیک
6.4

اسپوتیک

Sep. 08, 2020

اسپوتیک

فیلم اسپوتیک Sputnik 2020 در یک حادثه برای یک سفینه فضایی تنها یک نفر جان سالم به در میبرد و به زمین باز میگردد، اما بزودی مشخص میشود که موجود ...