Sofia Coppola

Recently added

پدرخوانده: بخش ۳
7.6

پدرخوانده: بخش ۳

فیلم پدرخوانده: بخش ۳ The Godfather Part III 1990 پدرخوانده با از دست دادن برادرش در جریان فعالیتهای تبهکارانه ی خانواده و مبارزه با دیگر ...