Spencer Treat Clark

Recently added

شیشه
6.6

شیشه

Jan. 16, 2019

شیشه

فیلم شیشه Glass 2019 نگهبانی به نام دیوید دان از قدرت‌های ماوراء طبیعه خود برای به دام انداختن مردی استفاده می‌کند که دارای بیست و چهار شخصیت ...